veel gestelde vragen gloed

Veel gestelde vragen

Ik heb geen geld om een advocaat te betalen. Wat nu?

Iedereen heeft recht op juridische bijstand. Heeft u te weinig geld, dan kunt u een vergoeding krijgen. Er bestaat een kans dat onze juridische bijstand u niets of zeer weinig kost. Er is dan sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit kan wanneer uw (gezins-)inkomen onvoldoende is om uw advocaat te kunnen betalen of wanneer u vast zit in een penitentiaire inrichting of gedwongen bent opgenomen in een GGZ-instelling. Meer over de kosten van een advocaat.

Wat kost een advocaat?

Wij werken tegen een vooraf vastgesteld uurtarief van rond €200,- exclusief BTW, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. In zaken waarin de te verrichten bijstand overzichtelijk is, is het mogelijk vooraf een vast bedrag af te spreken. Voor eenvoudige zaken bij de politierechter moet u denken aan €1.000,- exclusief BTW, voor eenvoudige zaken bij de meervoudige kamer aan bedragen tussen de €2.000,- en €5.000,- exclusief BTW. Bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging kunnen wij de betaalde advocatenkosten voor u verhalen op de overheid. Meer over de kosten van een advocaat.

Mag ik mijn minderjarige kind op het politiebureau bezoeken?

Dat mag bijna altijd. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij het bureau waar uw kind vastzit. Bekijk op de website van de politie de contactgegevens hiervan.

Kan ik voor iemand anders een advocaat regelen?

Dat kan. U kunt een advocaat verzoeken uw relatie of partner te helpen. Uiteindelijk bepaalt de verdachte zelf wie hem of haar bijstaat.

Ben ik verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de politie?

Als u verdachte bent, heeft u het recht niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. U mag zwijgen. Uw advocaat geeft hierover cruciaal advies.

Kan ik iemand dit vastzit bellen, spullen bezorgen of geld storten?

Verdachten die vastzitten op het politiebureau mogen alleen met hun advocaat bellen. Eenmaal in het huis van bewaring mogen zij onder voorwaarden bellen. Kleding en andere spullen kunt u brengen naar het politiebureau of huis van bewaring waar uw relatie vastzit. Neem contact op met het huis van bewaring voor de geldende regels daarvoor. In het huis van bewaring hebben verdachten een rekening courant. Hierop kunt u geld storten. Kijk op de website van het betreffende huis van bewaring.

Mijn zaak is geëindigd zonder straf, heb ik recht op schadevergoeding?

Ja. Na een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging kunt u een schadevergoeding vragen voor de dagen dat u onterecht in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, gederfde inkomsten en advocatenkosten. Wij kunnen dit verzoek namens u indienen.

Wat is een verdachte?

Als de politie vermoedt dat u een strafbaar feit heeft gepleegd, dan bent u verdachte. De wet zegt het zo: “Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit
voortvloeit” (art. 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering). Als verdachte heeft u rechten, waarvan het zwijgrecht het belangrijkste is. Meer over rechten als verdachte.

Wat is een verhoor?

Een verhoor is een vraaggesprek tussen een ambtenaar (politie, officier van justitie of rechter) en een verdachte of getuige van een strafbaar feit. De verdachte is niet verplicht antwoord te geven op vragen. Een getuige is dat meestal wel verplicht, als het verhoor door een rechter wordt afgenomen. De verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Meer over het proces van een verhoor.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding krijgt u meestal per post of direct uitgereikt op het politiebureau. Het is een officiële, schriftelijke oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Naast datum, tijd en locatie van de zitting, vermeldt een dagvaarding de strafbare feiten waarvan u wordt verdacht.

Hoe lang moet ik vastzitten?

Dat is afhankelijk van de aard en ernst van de verdenking tegen u. Er zijn regels die de duur van het voorarrest aan banden leggen. Uiteindelijk bepaalt de rechter of u een gevangenisstraf krijgt opgelegd.

Wat is het verschil tussen verblijf in de politiecel of het huis van bewaring?

De eerste drie (en maximaal zes) dagen van het opsporingsonderzoek verblijft u in een politiecel. Dat is een cel bij een politiebureau of arrestantencomplex waar weinig faciliteiten (zoals t.v.) en activiteiten (zoals sport) zijn. Bepaalt een rechter dat u moet vastzitten zolang het onderzoek loopt, dan gaat u naar een huis van bewaring. Hier zijn meer faciliteiten, zoals sport, arbeid en bellen met de buitenwereld.

Wat is het verschil tussen de politierechter en de meervoudige kamer?

De politierechter is een alleenzittende rechter en behandelt eenvoudige zaken zoals winkeldiefstal, rijden onder invloed en mishandeling. De politierechter kan een gevangenisstraf opleggen tot een maximum van één jaar. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters en behandelt ingewikkelder zaken, of zaken waarvan de te verwachten strafeis meer is dan één jaar gevangenisstraf.

Wanneer hoor ik de uitspraak?

De politierechter doet meestal direct na de zitting mondeling uitspraak. De meervoudige kamer doet meestal twee weken na de zitting schriftelijk uitspraak.

Wat is hoger beroep?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank (politierechter of meervoudige kamer) dan kunt u tegen die uitspraak hoger beroep instellen. De zaak wordt dan overgedaan door een hogere rechter: het gerechtshof. Meer over het strafproces.

Waar vind ik mijn parketnummer?

Rechts bovenaan uw dagvaarding staat uw parketnummer. Hiermee kan uw advocaat het dossier opvragen.

Wat doet de officier van justitie?

Dit is de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (het OM) en leider van het opsporingsonderzoek van de politie. De officier spreekt op de zitting namens het OM.

Is de zitting openbaar?

Een zitting is een mondelinge behandeling van de rechtszaak. Deze is openbaar, behalve als de rechter bepaalt dat de deuren gesloten blijven voor publiek. Als de verdachte minderjarig is, is de zitting nooit openbaar.

Wat staat er in mijn dossier en wie mag dat lezen?

Alles wat de officier van justitie van belang vindt voor de rechter om te oordelen, staat in uw dossier. Dit zijn processen verbaal van de politie, zoals verdachten- en getuigenverhoren en bevindingen van technisch onderzoek. De verdachte heeft het recht dit dossier te lezen. De advocaat krijgt een kopie van de dossierstukken. Sommige stukken mogen worden ingezien door de advocaat van het eventuele slachtoffer.

Ik heb een klacht over mijn advocaat. Wat nu?

Als u niet tevreden bent over uw advocaat, kan het verstandig zijn over te stappen naar een andere advocaat. Heeft u een klacht over uw advocaat, volg dan de klachtenregeling van zijn of haar kantoor. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten.

Wat is een strafbeschikking?

Een strafbeschikking is een brief van het openbaar ministerie waarbij een straf wordt opgelegd. Tegen een strafbeschikking kan verzet worden ingesteld. Dat moet binnen 14 dagen na kennisneming van de strafbeschikking.

Wat zijn beperkingen?

De officier van justitie kan bepalen dat een verdachte in het belang van het onderzoek beperkingen opgelegd krijgt. Hij mag dan geen contact onderhouden met de buitenwereld. Lees meer hierover op ons blog